Çok Gülücük :

Başakşehir Çok Gülücük Anaokulu çocuklarının, öğrenen profili özelliklerini sizlerle kısaca paylaşmak istiyoruz:

Araştıran-Sorgulayan Öğrenciler, doğal meraklarını geliştirirler. Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri kazanmışlardır. Etkin olarak öğrenmekten zevk duyarlar ve bu öğrenme aşkı ömür boyu sürer.

Bilgili Yerel ve küresel geçerliği ve önemi olan kavramları, konuları ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, farklı disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

 

Düşünen Karmaşık sorunları çözmek, mantıklı ve ahlaklı kararlar vermek için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada insiyatif sahibidirler.

İletişim kuran Bilgileri ve düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde ve kendine güvenerek algılar ve aktarırlar. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

 

İlkeli Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet ve bireylere, topluluklara ve toplumlara saygı duygularına sahiptirler. Davranışları ve bunları sonuçları karşısında sorumluluk duyarlar.

 

Açık görüşlü Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Öteki bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine saygılıdırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

 

Duyarlı İnsanların gereksinimlerine ve duygularına karşı duyarlı ve saygılıdırlar. Hizmete özveriyle yaklaşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.

 

Riski göze alan Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve ihtiyatla yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız bir ruha sahiptirler. İnandıkları şeyleri savunurken cesur ve anlaşılırdırlar.

Dengeli Kendilerinin ve başkalarının sağlığı, mutluluğu açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

 

Dönüşümlü düşünen Kendi öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini dikkatle incelerler. Öğrenmelerini ve kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü ve zayıf yönlerini ve sınırlarını değerlendirebilirler.